Rehabilitace

Rehabilitujeme už od narození. První rehabilitace byla již v inkubátoru a to v pražské podolské nemocnici, kde s námi začínala rehabilitovat výborná sestřička Gábinka Česáková, která s námi rehabilitovala až do června 2011. S věkem měníme i systém rehabilitací. Přes počáteční cvičení "Vojtovky" jsme zkoušeli Bobatha. Nyní cvičíme s výbornou terapeutkou Evou Martincovou (www.therapy-centre.eu/) podle metody A.G. Smolianinova - neurokineziterapie. S touto metodou jsme moc spokojení. Krom toho s námi Eva dělá i kraniosakrální biodynamiku. Ještě chodíme na hipoterapii. Zkoušeli jsme i kontakt se psem - tzv. canisterapie. Vyzkoušeli jsme toho již mnoho, ne každá terapie je však pro našeho Kubíčka vhodná a účinná.

Něco k rehabilitacím:

Vojtova metoda (též nazývána jako metoda reflexní lokomoce) je soubor cvičebních technik používaných k léčbě tělesných a psychických poruch, objevená MUDr. Václavem Vojtou. Jejím základním principem je fakt, že v centrálním nervovém systému člověka jsou geneticky zakódované vrozené pohybové vzory.

Na základě studií léčby dětí s dětskou mozkovou obrnou z 50. let byly identifikovány specifické body, díky nimž je možné stimulovat tělo k určitým vrozeným pohybům, a to hlavně tlakem na příslušná citlivá místa (především na periost kostí a fascie). Kromě samovolné pohybové aktivity dochází současně k fyziologické aktivaci bránice a svalů břišní stěny, pravidelnému hlubokému dýchání, upravení tepové frekvence, pozitivní stimulaci nervových center a celkovému zlepšení mentální aktivity.

Metoda je založena na znalosti vývoje pohybových vzorců během života dítěte. Vývoj pohyblivosti (motoriky) člověka je určen geneticky, probíhá zcela automaticky a je pokračováním vývoje v děloze.

Vývojová kineziologie se zabývá motorickým vývojem dítěte a dává terapeutovi pravidla k rozpoznání ideální hybnosti dítěte. Znalost vývojové kineziologie je přínosem nejen pro rehabilitaci pohybových poruch v pediatrii, ale má své nezastupitelné místo i v rehabilitaci dospělých.

Terapeutický systém V. Vojty zahrnuje tři modely (polohy k vyvolání reakce stimulací příslušných bodů):

•          model, který se aktivuje v poloze na břiše se nazývá reflexní plazení

•          model aktivovaný z polohy na zádech se nazývá reflexní otáčení

•          model aktivovaný z polohy na obou kolenou se nazývá 1.pozice

Prostřednictvím terapeutických modelů reflexního plazení, reflexního otáčení a první pozice a odpovídajících bodů (aktivačních zón) vyvolává terapeut u pacienta svalové souhry. Tyto svalové souhry jsou identické se svalovými souhrami, které pozorujeme u dětí během jejich motorického vývoje ve věku do jednoho roku.

Cílem není naučit pacienta se otáčet či plazit, ale vyvolat, případně obnovit vrozené svalové vzorce, které umožňují kvalitní stoj a chůzi.

 

Hipoterapie je metoda fyzioterapie využívající přirozený pohyb koně v kroku jako stimul a rehabilitační prvek. Krok koně se promítá do trojrozměrného pohybu koňského hřbetu, který se stává pro terapii jedinečnou balanční plochou. Cílem je správné zasazení klienta do pohybu kráčejícího koně, dosažení pohybové souhry klienta s pohybem hřbetu koně a jemné koordinace případných změn. Tím dochází k aktivaci ať už retardovaných nebo postižených pohybových programů, které jsou způsobeny poruchou CNS, onemocněním nebo úrazem. Toto programování pohybových vzorů, které, je-li odborně vedeno proškoleným fyzioterapeutem má významný pozitivní dopad na pohybové funkce klienta.

 

Neurokineziterapii dle metodiky Smolianinova pro osoby s poškozením CNS tvoří komplexní realizace takových cvičení a poloh, které jsou specifikovány vybudováním biomechanického podkladu pro provedení fyziologicky správných pohybů dítěte.Terapie musí být prováděna přesně a pod odborným dohledem.
Při neurokineziterapii prostřednictvím konkrétních cvičení, vzniká mimořádně specifické působení na jednotlivé struktury mozku, které se projevuje jako:
- narušení patologických reflexů

- postupné vypínání činnosti patologických synergií
- globální působení na proprioreceptívne aferentní mozkové dráhy

- regulace svalového tonu