PODĚKOVÁNÍ

07.12.2011 20:07

Rádi bychom poděkovali Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Neratovicích - Libiši za charitativní adventní koncert a vybranou částku Kč 6.500,- na zdravotní polohovací zařízení - jídelní židličku. Hudebníky pomohla zaplatit obec Libiš, za což taky moc děkujeme a taktéž děkujeme hudebníkům konkrétně Petře Kunfontové za koncert.