Výhody, které využíváme

Od ledna 2011 má Kubík průkaz ZTP/P, ke kterému se pojí tyto výhody:

  • nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem)
  • sleva 75% jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a 75 % sleva v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy
  • invalidní označení na motorové vozidl
  • nárok na přednost při osobním projednávání jejich záležitostí, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání
  • nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, kromě autobusů a vlaků, v nichž je místo k sezení vázáno na zakoupení místenky
  • nárok na bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě
  • u úplně nebo prakticky nevidomých nárok na bezplatnou přepravu vodícího psa, pokud je nedoprovází průvodce

 

V říjnu 2011 se nám podařilo získat parkovací místo před naším domem. Od té doby nemusíme objíždět parkoviště a složitě shánět vhodné místo pro zaparkování, které by bylo nejen blízko vchodu, ale také i dost široké, abychom pohodlně vyndali Kubíčka z auta. Za toto místo děkujeme paní Holečkové z MěÚ Neratovice.

 

Od května 2012 byl Kubíčkovi přiznán příspěvek na péči IV. stupně, který činí Kč 12 tisíc měsíčně, což nám umožní nadále platit rehabilitace, léky, cestovné k lékařům, lázně apod. Za veškerou agendu děkujeme paní Koťátkové z Úřadu práce.

 

Poslední z příspěvků, který pobíráme, je příspěvek na mobilitu. Jedná se o příspěvek tzv. na benzín. Tento příspěvek činí Kč 400,- měsíčně.